Brussels 2009 history

From World Naked Bike Ride
Jump to: navigation, search
Home > List of rides > Belgium > Brussels(Bruxelles/Brussel) > Brussels 2009 history •  Google Brussels 2009 history WNBR

Google translation: CZ / DE / EL / EN / ES / FR / IT / JA / KO / NL / PT / RU / ZH / ZT Google translation: CZ / DE / EL / EN / ES / FR / IT / JA / KO / NL / PT / RU / ZH / ZT Google translation: CZ / DE / EL / EN / ES / FR / IT / JA / KO / NL / PT / RU / ZH / ZT

Ride

Date: 27 juin/juni/June 2009
Time: 14:00
Location: Muntplein - place de la Monnaie

Compte-rendu / Verslag / Review

Als Nederlander nam ik dit jaar deel aan de Cyclonudista 2009 in Brussel na in voorgaande jaren al enkele malen aan de Nederlandse editie deelgenomen te hebben. Na van huis uit zo'n 80 km fietsen over de grens kwam ik omstreeks 13.15 uur op het Muntplein aan. Ik werd bij mijn aankomst al meteen getroffen door de heel gezellige en ontspannen sfeer. Diverse naakte lijven werden beschilderd en ik liet dat ook bij mij doen. Heel wat geklede toeschouwers vergaapten zich intussen aan al de leuzen en symbolen die op de deelnemers prijkten.

Omstreeks 14.00 uur vertrokken we voor een urenlange tocht door de Europese hoofdstad. Het viel mij op hoezeer de politie hier alle medewerking verleende om de demonstratieve tocht zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Het autoverkeer werd op diverse rotondes helemaal stilgelegd, zodat wij in alle rust een aantal ererondjes per fiets konden rijden en een tijdlang zelfs ook een knooppunt helemaal konden bezetten door onze fietsen en ook ons zelf (ons eigen naakte weerloze lichaam) op het asfalt neer te leggen. Hulde aan de Brusselse politie voor deze sympathieke bijdrage aan een goed verloop van onze tocht.

Ook veel mensen langs de route droegen onze aktie een warm hart toe. Dat was aan het regelmatig oprijzend applaus te merken, maar ook aan het feit dat er nog mensen spontaan tijdens het rijden zich bij ons aansloten en ook uit de kleren gingen. Bijzonder vond ik ook die knul ergens op een bovenetage langs onze route, die meedeinde op de muziek van onze "geluidstandem", en intussen stuk voor stuk al zijn kleding uittrok, zodat hij uiteindelijk naakt voor zijn open raam stond te dansen, wat hem diverse complimenten van onze kant opleverde.

De organisatie van de tocht was ook goed geregeld. Er werden volop instructies gegeven aan het begin van de tocht (vooral in het Frans, helaas iets te minimaal in het Nederlands!); er waren heel wat verkeersregelaars, die meereden en tijdens de pauze gingen vele flessen water rond om onze dorst te lessen en werd er live muziek gespeeld. Chapeau dan ook voor ieder die hier een aandeel in geleverd heeft.

De tocht had duidelijk een serieuze politieke lading, die echter vooral op ludieke wijze tot uitdrukking werd gebracht. Het geheel verliep in een vrolijke en ontwapende sfeer, die mij en naar ik hoorde ook vele andere deelnemers goed heeft gedaan.

Bij de picknick na afloop op het terrein van de Vrije Universiteit was het nog een heel gezellig treffen van alle deelnemers. In kleinere of grotere groepjes zaten de ongeveer 80 deelnemers hun brood of ander meegebrachte etenswaar op te peuzelen met een pintje of een ander drankje dat je ook zomaar in je blootje kon halen in het VUB-Kultuurkaffee.

Vanwege de lengte van de terugtocht, die mij nog voor de boeg stond, ben ik daarna al snel moeten vertrekken, maar ik ben ervan overtuigd dat het vervolgens nog een heel gezellige en ontspannen avond geworden zal zijn. Ik was eerlijk gezegd best jaloers op wie wel in de gelegenheid waren om langer te blijven.

Tegen middernacht zette ik weer voet over de grens in Nederland, trots op mijn zuiderburen dat ze het zo goed voor elkaar gekregen hadden vandaag. Daarbij was natuurlijk ook het stralende zomerweer helemaal aan hun kant.

Ik weet het al: volgend jaar ben ik weer van de partij in Brussel, als het even kan.

Bedankt, allemaal! Ik voelde me helemaal thuis bij jullie!

Joop

On parle de nous / Men spreekt over ons / Media coverage

Photos / Foto's

Videos / Video's

Articles / Artikels

Archive / Archief

(The for that year specific content from the Brussels page as immediately before the ride, possibly with a few tweaks)

Cyclonudista2009 léa600.png

Rendez-vous... / Afspraak... / Meeting...

Rendez-vous place de la Monnaie le 27 juin 2009 à 14h.

Face à la technique agressive et à un développement sans règles, la Terre est nue, roulons nus à vélo pour sauver la Terre!

13 h: (pl de la Monnaie) Séance collective de maquillage et de déguisement Amenez vos peintures de guerre, vos plus belles plumes et vos étendards les plus fleuris

14 h: (pl de la Monnaie) Départ en fanfare C'est parti pour une ballade festive dans Bruxelles !

15 h 30: (pl Flagey) Pause + conférence de presse voir: Brussels press information 2009

Après la ballade: (VUB KultuurKaffee) Open Pic Nic Embarquez de quoi se partager une petite bouffe.

à partir de 17 h: (VUB - KultuurKaffee) Soirée Cyclonudista Vélos et nudité admise (et souhaités !)

Pourquoi rouler nu? Parce que la nudité attire le regard! Cela donne plus de visibilité à notre action.

Afspraak aan het Muntplein op 27 juni 2009 om 14 uur

Ten opzichte van agressieve technologie en vooruitgang zonder regels, is de aarde naakt. Fiets naakt om de aarde te redden.

Het Muntplein bevindt zich in het centrum van Brussel tussen het Noordstation en het Centraalstation, naast de Nationale Opera, en achter het De Brouckèreplein. De tocht zal ongeveer 2 uur duren. Jullie mogen volledig naakt gaan.

Wat mee te nemen: U neemt uw fiets mee of u huurt er eentje; een rugzak of fietstas; iets om te drinken mocht het een hete dag worden.

Voor de bodypainters onder u: 13 uur: collective bodypainting. U mag altijd zelf materiaal meenemen.

Waarom naakt fietsen? Omdat naakt de aandacht trekt. Het maakt de actie opvallender.

Meeting at Place de la Monnaie aka Muntplein on the 27th of June 2009 at 2:00pm

In the face of technological agression and change without rules: the world is defenceless and we ride bikes naked to save the world!'

The Place de la Monnaie or the Muntplein is situated in the center of Brussels between North Station and Central Station, next to the National Opera, behind the Place de la Brouckère or De Brouckèreplein and in front of the Theatre de la Monnaie or the Muntschouwburg.

13 h: (Place de la Monnaie) Bodypainting session and costume Bring your paint, your feathers, flags and other flowers.

14 h: (Place de la Monnaie) Start of the ride Off we go for a fun 2 hours ride in Brussels !

15 h 30: (Place Flagey / Flageyplein) Pause + Press conference see: Brussels press information 2009

After the ride: (VUB KultuurKaffee) Open Pic Nic Take with you some food.

Party time: (VUB - KultuurKaffee) Cyclonudista party Bikes and nudity welcom

Why do we ride naked? Because the bareness attracts attention! That gives more visibility to our action.

Pourquoi ? / Waarom? / Why ?

  • Délivrons nos villes du trafic automobile et transformons l’espace public en lieu de vie !
  • Libérons nos corps et nos esprits de la dictature publicitaire !
  • Emancipons nos existences et sauvons la terre de cette consommation outrancière !
  • Bevrijd onze steden van het autoverkeer en transformeer openbare ruimte in leefruimte !
  • Laat ons lichaam en geest zich bevrijden van commerciële dictatuur !
  • Verzeker ons bestaan en red de aarde van overdreven consumptie !
  • Liberate our cities from car trafic and transform public space into room for living!
  • Let our body and spirit liberate themself from commercial dictatorship!
  • Insure our existence and save the earth from exaggerated consumption!

L’indécense, c’est l’essence !

Depuis 6 ans, la Coordinadora de Colectivos Ciclonudistas d’Aragon (Espagne) appelle à des manifestations cyclo-nudistes dans des villes du monde entier en juin.

Justice dans les rues, voilà ce que nous revendiquons avec conviction et sympathie.

Nous dénonçons le fait que l’espace public soit séquestré par les voitures qui nous imposent leur loi: agressivité, vitesse, danger et pollution, transformant les villes en lieux hostiles. La voiture tue et son impunité nous scandalise. Nous proposons un autre modèle de développement urbain, qui ne sert pas les intérêts financiers de l’industrie automobile et pétrolière mais tous les citoyens. Une ville où l’espace public est dédié à la vie, pas aux machines, où les moyens de transports sont collectifs, gratuits, moins polluants et plus efficaces.

Benzine is de boosdoener !

Reeds gedurende 6 jaar roept la Coordinadora de Colectivos Ciclonudistas d’Aragon (Spanje) op tot naakte fiets-manifestaties in de grote wereldsteden in de maand juni.

Gerechtigheid op straat, dit is wat we eisen met overtuiging, doch sympathiek.

We halen aan dat publieke ruimte ingepalmd wordt door automobielverkeer dat ons zijn wetten opdringt: agressiviteit, snelheid, gevaar en vervuiling, steden veranderend in vijandige plaatsen. De wagen doodt en zijn onschendbaarheid shockeert. Wij zijn voorstander van een ander stadsbeeld, niet ten dienste van de automobielindustrie en de petroleumsector maar van alle burgers. Steden en openbare plaatsen behoren aan het leven, niet aan machines. Transportmiddelen moeten gemeenschappelijk, gratis, minder vervuilend en doeltreffender zijn.

That's oil dependency that's obscene

Since 6 year, la Coordinadora de Colectivos Ciclonudistas d’Aragon (Spain) call for naked bike rides in june in the whole world.

Justice on the streets, this is what we claim with a strong conviction and in earnest, but cheerfully as well, having a good time. Cars impose their law and order on us: speed, high-handedness, fumes and violence.

We denounce that our streets have been kidnapped by privately used cars which collapse cities and degenerate these into a hostile and dangerous land. Cars kill and we are shocked at their impunity. If we question them, so many transnational war interests in petrol and car industry are at stake. We propose a model of a city where people get back their space, where moving needs are reduced and where there is a commitment to pedestrians (all of us are) and to less polluting and more effective means of transport.

Pourquoi à bicyclette ?

En nous déplaçant à bicyclette chaque jour, notre mobilité devient un acte de lutte quotidien, un outil de transformation sociale. Symbole de liberté, le vélo est un moyen de transport urbain révolutionnaire: doux et efficace, écologique et amusant. Il ne consomme pas de pétrole, ne participe pas à la destruction de la planète, ni à la guerre globale.

Waarom per fiets ?

Elke dag zich per fiets verplaatsen maakt van onze mobiliteit een dagelijks signaal, een teken van sociale gedaanteverandering. Als symbool van vrijheid, is de fiets een revolutionair stadsvervoermiddel: zacht en efficiënt, ecologisch en plezant. De fiets verbruikt geen benzine, draagt niet bij tot de vernieling van onze planeet.

Why cycling ?

When we move day by day on our bikes we transform our mobility into an everyday disobedience act. The bicycle is a reliable, healthy, ecological and amusing means of transport. It is an icon, a symbol of freedom and a practical instrument to transform society. It does not pay taxes, does not waste oil, does neither cooperate with a destroying development nor with global war.

Pourquoi nu ?

Comme la planète, nous nous sentons nus et fragiles devant le trafic automobile. Manifester nu c’est protester contre la destruction de notre environnement et appeler à déserter la société de consommation qui ruine la planète et les peuples qui l’habitent. Se ballader nu, avec naturel et sans pudeur, c’est aussi résister à la dictature de la publicité et de la mode, refuser leur prison dorée, de se conformer à leur image du corps et du bonheur qui fabriquent complexes et frustrations, qui nourrit l’individualisme et l’esprit de compétition.

Waarom naakt ?

Net zoals de Aarde voelen wij ons naakt en kwetsbaar tegenover het autoverkeer. Naakt manifesteren is protesteren tegen de vernietiging van onze omgeving en is oproepen tot ontsnappen aan de consumptiemaatschappij die de aarde, mens, plant en dier kapot maakt. Naakt fietsen, natuurlijk en zonder schaamte is zich ook verzetten tegen de dictatuur van reclame en mode, is de gouden dwangbuis weigeren, ons niet hun schoonheidsidealen laten opdringen, die complexen en frustraties veroorzaken, welke een voedingsbodem zijn voor individualisme en competitiegeest.

Why naked ?

Because we feel we are naked before the traffic owing to the drivers' lack of respect and the apathy of our rulers. Thus we make it visible that our bodywork is fragile. Moreover, we show our body naturally, not feeling ashamed, toppling taboos regarding our physical appearance which are imposed by fashion and the greediness of the textile transnational industry. To sum up, we face urban traffic with our naked body on our bikes as the best way of defending our dignity and of living the social struggle.

Des propositions ?

Imaginez et amenez vos propres propositions/revendications!

partagez les directement ici ou amenez les le jour de la cyclonudista: peintes sur le corps, hissées sur un drapeau, attachées à votre vélo, brodées dans vos cheveux,...

Onze voorstellen ?

Denk na over uw eigen voorstellen en laat ze ons weten !

Post ze direct hier of kom er mee de dag van de cyclonudista: geschilderd op het lichaam, gehesen op een vlag, als versiering op uw fietsen,…

Some Proposals?

Imagine and bring your own proposals/claims!

post them directly here or come with it the day of the cyclonudista: painted on the body, hoisted on a flag, attached to your bicycle, embroidered in your hair,...

Press info

Picto media.png


Participer / Deelnemen

Pour garantir le succès et la sécurité de l'évènement, soyez nombreux à vous joindre à la cyclonudiste belge. AUJOURD'HUI, pouvons-nous nous abstenir d'agir ? N'est-il pas utile d'appeler à de nouveaux "Summer of Love" ? Soyez en acteurs plutôt que conso(mateurs) !

Om het succes en de veiligheid van het evenement te garanderen, zorg dat u zich in grote getale aansluit bij de Belgische cyclonudista. Kunnen wij het VANDAAG nog laten iets te doen? Wordt het geen tijd om te zorgen voor een nieuwe "Summer of Love"? Doe mee in plaats van te consumeren!

Nous contacter / Ons contacteren / Contacts

cyclonudista.be@no-log.org

S'informer, organiser, échanger des idées /
Informatie, organisatie, gedachten uitwisselen /
Information, Organization, Share thoughts

voir/zie/see Liens / Links

Mobiliser / Anderen betrekken / Recruit Others

Télécharger les affiches / Affiches downloaden / Download Posters
Affiche n°1 FR+NL de/van Léa (A4 NB/ZW pdf 240Ko - Licence CC by-nc-nd)
Affiche n°2 FR de Léa (A4 NB/ZW pdf 375Ko - Licence CC by-nc-nd)
Affiche n°3 FR+NL de/van Léa (A4 NB/ZW pdf 780Ko - Licence CC by-nc-nd)
Affiche n°1 FR+NL de/van Titom (A4 NB/ZW pdf 65Ko - Licence CC by-nc-nd)
Affiche n°2 FR de Titom (A4 NB/ZW pdf 249Ko - Licence CC by-nc-nd)
Télécharger les tracts / Pamfletjes downloaden / Download Flyers
Tract n°1 recto+versoA5 FR de Léa (A4 NB/ZW 1,8Mo - Licence CC by-nc-nd)
Tract n°2 recto+versoA5 FR de Léa (A4 NB/ZW 811Ko - Licence CC by-nc-nd)
Tract n°3 / Pamfletje nr. 3 recto+versoA5 FR+NL de/van Léa (A4 NB/ZW 1,2Mo - Licence CC by-nc-nd)
Tract n°1 rectoA6 FR de Titom (A4 NB/ZW 328o - Licence CC by-nc-nd)
Pamfletje nr. 1 rectoA6 NL van Titom (A4 NB/ZW 335Ko - Licentie CC by-nc-nd)
Tract n°2 rectoA6 FR de Titom (A4 NB/ZW 938Ko - Licence CC by-nc-nd)
Texte de mobilisation en français
Text voor verspreiding in het Nederlands
Teksto por dissendi en Esperanto

Liens / Links

...Terug naar / Retour au / Back to : WNBR wiki Brussels (Historique / Historiek / History)