Brussels 2008 history

From World Naked Bike Ride
Jump to: navigation, search
Home > List of rides > Belgium > Brussels(Bruxelles/Brussel) > Brussels 2008 history •  Google Brussels 2008 history WNBR

Google translation: CZ / DE / EL / EN / ES / FR / IT / JA / KO / NL / PT / RU / ZH / ZT Google translation: CZ / DE / EL / EN / ES / FR / IT / JA / KO / NL / PT / RU / ZH / ZT Google translation: CZ / DE / EL / EN / ES / FR / IT / JA / KO / NL / PT / RU / ZH / ZT

Ride

Date: 21 juin/juni/June 2008
Time: 14:00
Location: Muntplein - place de la Monnaie

Compte-rendu / Verslag / Review

Une version en français n'est pas disponible

Alweer een geslaagde Cyclonudista voorbij!

Dankzij het goed weer (af en toe bewolkt, maar +/- 25°) een mooie opkomst, een tachtigtal vermoed ik. Slechts enkelen die vanaf het begin naakt gingen, maar het ondergoed ging al snel uit en op het einde waren een goede veertigtal mensen volledig naakt aan het fietsen. Ook enkel mooi beschilderde en verkleedde mensen, vlaggen en wimpels.

Ondanks het ontbreken van politiebegeleiding verliep de tocht zeer vlot. Een vriendelijke agent van de Gerechtelijke Politie die de stoet volgde, hielp af en toe om het verkeer tegen te houden. Waarvoor dank!

De route dit jaar was een stuk langer, maar we deden ook veel meer locaties op met veel publiek. Voor sommigen misschien wat confronterend, maar volgens mij een zeer goed keuze. Zeer veel leuke reactie van de toeschouwers op o.a. de Anspachlaan en de terrasjes aan Sint-Goriks of Flagey.

Zoals vorig jaar leek er in het begin meer pers dan deelnemers, maar dit jaar deden de cameraploegen ook de moeite onderweg beelden te schieten. De fragmenten van het journaal waren positief en hadden aandacht voor de redenen van onze actie. Vooral de verslaggeving op het VRT journaal ging mooi in op de thema's van de WNBR.

Een goed jaar, maar volgend jaar moeten we minstens honderd deelnemers halen!

Another good Cyclonudista is finished

Thanks to the good weather (cloudy from time to time, but +/-25°) we had a nice turn out, about eighty I guess. Only a few started out naked, but the underwear came of quickly and by the end some fourty people where cycling completely naked. Also beautifully painted and decorated people, flags and banners.

Even though there was no police accompaniment the ride went smooth. A friendly officer of the Judicial Police who followed our carnival, helped out to stop traffic. Thanks for that!

This years rout was quite a bit longer, but also passed a lot more public locations. For some a bit confronting, but to me e very good choice. Lots of positive reactions of onlookers at f.i. Bvd. Anspach and the terraces of St.-Gorik and Flagey.

Just as last year at the start there seemed to be more press then participants, but this year the camera crews made the effort to film us under way also. The pieces i saw on television where positive and focused quite a lot on the reasons for our action and the theme's of WNBR.

A good year, but next year we should be able to have at least one hundred participants!

On parle de nous / Men spreekt over ons / Media coverage

Photos / Foto's

Cyclonudista Place Flagey

Videos / Video's

Audios / Audio's

 • RTBF Radio news [Update 2012-06-05: apparently no longer available]
 • Radio 1 Interview in 'De Ochtend' [Update 2012-06-05: apparently no longer available]

Articles / Artikels

Archive / Archief

(The for that year specific content from the Brussels page as immediately before the ride, possibly with a few tweaks)

Rendez-vous... / Afspraak... / Meet...

Rendez-vous place de la Monnaie le 21 juin 2008 à 14h.

Face à la technique agressive et à un développement sans règles, la Terre est nue, roulons nus à vélo pour sauver la Terre!

La place de la Monnaie est située à deux pas des boulevards du centre, derrière la place De Brouckère, devant l'opéra de la Monnaie.

Que devez vous emporter? Votre vélo et de quoi passer l'après midi en ville. La balade durera environ 2 heures. Le but est de rouler le plus nu possible, mais la police ne tolère pas la nudité intégrale. Prévoyez un maillot de bain!

Bodypainters: préparez pinceaux, couleurs! Faites-nous signe dès maintenant. Il serait utile de prévoir une séance de peinture quelques heures avant la cyclonudiste. Les peintures corporelles en améliorent fortement la visibilité et la crédibilité.

Pourquoi rouler nu? Parce que la nudité attire le regard! Cela donne plus de visibilité à notre action. Attention, nous ne provoquons pas le spectateur, ce n'est pas de l'exhibitionisme!

Afspraak aan het Muntplein 21 juni 2008 om 14 uur

Ten opzichte van agressieve technologie en vooruitgang zonder regels, is de aarde naakt. Fiets naakt om de aarde te redden.

Het Muntplein bevindt zich in het centrum van Brussel tussen het Noordstation en het Centraalstation, naast de Nationale Opera, en achter het De Brouckère Plein. De tocht zal ongeveer 2 uur duren. Jullie mogen volledig naakt gaan, maar neem in ieder geval ook een zwembroek of zwempak mee voor als de politie moeilijk doet. Of een pareo, die sla je snel om je heen, indien nodig.

Wat mee te nemen: U neemt uw fiets mee of u huurt er eentje; een rugzak of fietstas; iets om te drinken mocht het een hete dag worden.

Voor de bodypainters onder u: Er is voor het moment niks voorzien. U mag altijd zelf materiaal meenemen.

Waarom naakt fietsen? Omdat naakt de aandacht trekt. Het maakt de actie opvallender. Let wel, we zijn niet provocerend. Het heeft niks te maken met exhibitionisme.

Meeting at place de la Monnaie on the 21st of June 2008 at 2:00pm

In the face of technological agression and change without rules: the world is defenceless and we ride bikes naked to save the world!'

The place de la Monnaie or the Muntplein is situated in the center of Brussels between the north station and the central station, next to the National Opera, behind the place de la Brouckère or Brouckere Plein and in front of the Theatre de la Monnaie or the Muntschouwburg.

What to you bring with you? Your bicycle and anything you need to spend the afternoon in city. Something to drink and a backpack, panniers or a basket to put your clothes and things. The ride will last about 2 hours. The goal is to ride as nude as possible, although the police might not tolerate complete nakedness. Anticipate that you may need a bathing suit!

Bodypainters are welcome! Nothing official is planned so if you can bring some paints for yourself or to share that would be appreciated. It would be useful to anticpate a body painting session will take some time before the WNBR. The body painting will strongly improve our visibility and credibility.

Why do we ride naked? Because the bareness attracts attention! That gives more visibility to our action. Take note: we do not intend provoke the spectator, this is not exhibitionism!

Pourquoi ? / Waarom? / Why ?

 • Délivrons nos villes du trafic automobile et transformons l’espace public en lieu de vie !
 • Libérons nos corps et nos esprits de la dictature publicitaire !
 • Emancipons nos existences et sauvons la terre de cette consommation outrancière !
 • Bevrijd onze steden van het autoverkeer en transformeer openbare ruimte in leefruimte !
 • Laat ons lichaam en geest zich bevrijden van commerciële dictatuur !
 • Verzeker ons bestaan en red de aarde van overdreven consumptie !
 • Liberate our cities from car trafic and transform public space into room for living!
 • Let our body and spirit liberate themself from commercial dictatorship!
 • Insure our existence and save the earth from exaggerated consumption!

L’indécense, c’est l’essence !

Depuis 6 ans, la Coordinadora de Colectivos Ciclonudistas d’Aragon (Espagne) appelle à des manifestations cyclo-nudistes dans des villes du monde entier en juin.

Justice dans les rues, voilà ce que nous revendiquons avec conviction et sympathie.

Nous dénonçons le fait que l’espace public soit séquestré par les voitures qui nous imposent leur loi : agressivité, vitesse, danger et pollution, transformant les villes en lieux hostiles. La voiture tue et son impunité nous scandalise. Nous proposons un autre modèle de développement urbain, qui ne sert pas les intérêts financiers de l’industrie automobile et pétrolière mais tous les citoyens. Une ville où l’espace public est dédié à la vie, pas aux machines, où les moyens de transports sont collectifs, gratuits, moins polluants et plus efficaces.

Benzine is de boosdoener !

Reeds gedurende 6 jaar roept la Coordinadora de Colectivos Ciclonudistas d’Aragon (Spanje) op tot naakte fiets-manifestaties in de grote wereldsteden in de maand juni.

Gerechtigheid op straat, dit is wat we eisen met overtuiging, doch sympathiek.

We halen aan dat publieke ruimte ingepamld wordt door automobielverkeer dat ons zijn wetten opdringt : agressiviteit, snelheid, gevaar en vervuiling, steden veranderend in vijandige plaatsen. De wagen doodt en zijn onschendbaarheid shockeert. Wij zijn voorstander van een ander stadsbeeld, niet ten dienste van de automobielindustrie en de petroleumsector maar van alle burgers. Steden en openbare plaatsen behoren aan het leven, niet aan machines. Transportmiddelen moeten gemeenschappelijk, gratis, minder vervuilend en doeltreffender zijn.

That's oil dependency that's obscene

Since 6 year, la Coordinadora de Colectivos Ciclonudistas d’Aragon (Spain) call for naked bike rides in june in the whole world.

Justice on the streets, this is what we claim with a strong conviction and in earnest, but cheerfully as well, having a good time. Cars impose their law and order on us: speed, high-handedness, fumes and violence.

We denounce that our streets have been kidnapped by privately used cars which collapse cities and degenerate these into a hostile and dangerous land. Cars kill and we are shocked at their impunity. If we question them, so many transnational war interests in petrol and car industry are at stake. We propose a model of a city where people get back their space, where moving needs are reduced and where there is a commitment to pedestrians (all of us are) and to less polluting and more effective means of transport.

Pourquoi à bicyclette ?

En nous déplaçant à bicyclette chaque jour, notre mobilité devient un acte de lutte quotidien, un outil de transformation sociale. Symbole de liberté, le vélo est un moyen de transport urbain révolutionnaire : doux et efficace, écologique et amusant. Il ne consomme pas de pétrole, ne participe pas à la destruction de la planète, ni à la guerre globale.

Waarom per fiets ?

Elke dag zich per fiets verplaatsen maakt van onze mobiliteit een dagelijks signaal, een teken van sociale gedaanteverandering. Als symbool van vrijheid, is de fiets een revolutionair stadsvervoermiddel : zacht en efficiënt, ecologisch en plezant. De fiets verbruikt geen benzine, draagt niet bij tot de vernieling van onze planeet.

Why cycling ?

When we move day by day on our bikes we transform our mobility into an everyday disobedience act. The bicycle is a reliable, healthy, ecological and amusing means of transport. It is an icon, a symbol of freedom and a practical instrument to transform society. It does not pay taxes, does not waste oil, does neither cooperate with a destroying development nor with global war.

Pourquoi nu ?

Comme la planète, nous nous sentons nus et fragiles devant le trafic automobile. Manifester nu c’est protester contre la destruction de notre environnement et appeler à déserter la société de consommation qui ruine la planète et les peuples qui l’habitent. Se ballader nu, avec naturel et sans pudeur, c’est aussi résister à la dictature de la publicité et de la mode, refuser leur prison dorée, de se conformer à leur image du corps et du bonheur qui fabriquent complexes et frustrations, qui nourrit l’individualisme et l’esprit de compétition.

Waarom naakt ?

Net zoals de Aarde voelen wij ons naakt en kwetsbaar tegenover het autoverkeer. Naakt manifesteren is protesteren tegen de vernietiging van onze omgeving en is oproepen tot ontsnappen aan de consumptiemaatschappij die de aarde, mens, plant en dier kapot maakt. Naakt fietsen, natuurlijk en zonder schaamte is zich ook verzetten tegen de dictatuur van reclame en mode, is de gouden dwangbuis weigeren, ons niet hun schoonheidsidealen laten opdringen, die complexen en frustraties veroorzaken, welke een voedingsbodem zijn voor individualisme en competitiegeest.

Why naked ?

Because we feel we are naked before the traffic owing to the drivers' lack of respect and the apathy of our rulers. Thus we make it visible that our bodywork is fragile. Moreover, we show our body naturally, not feeling ashamed, toppling taboos regarding our physical appearance which are imposed by fashion and the greediness of the textile transnational industry. To sum up, we face urban traffic with our naked body on our bikes as the best way of defending our dignity and of living the social struggle.

Des propositions ?

 • Des transports en commun solidaires : gratuits pour tous, écologiques et efficaces.
 • Limitation de la vitesse à 30km/h en zone urbaine
 • Interdiction des voitures individuelles en ville
 • Suppression de la publicité dans l’espace public (pétition Saint-Gilles sans pub!)
 • Interdiction de la pub destinée aux enfants
 • Interdiction de la pub pour les autos et les voyages en avion (pétition Stop-pub-auto)
 • Liberté vestimentaire dans les lieux publics (nudité comprise dans les espaces verts)
 • Des contributions équitables (50% de participation au bien collectif sur TOUS les revenus : du travail, de l’épargne, immobiliers, boursiers, bénéfices des entreprises,...) pour une meilleure répartition des richesses et une décroissance des inégalités.
 • un revenu de gratuité (ou de "sécurité"), inconditionnel et à vie, pour retrouver sa liberté et casser la spirale travail-production-consommation-pollution (voir ici)
 • Le nucléaire n’est pas une alternative, pour une sortie définitive (irréversible) du nucléaire civil et militaire
 • Pour du sport amateur, non-professionel, et la suppression des sports moteurs (Pétition contre la construction d’un nouveau circuit de moto surper-vitesse en Belgique: www.uncircuitnonmerci.be) (Pour achever la Formule 1 en France, vous pouvez aussi filer un coup de pouce : www.casseursdepub.org)
 • ...

imaginez et amenez vos propres propositions/revendications! (postez-les directement sur le wiki ou envoyez-les à cyclonudista.be@no-log.org. Le jour de la cyclonudista: peintes sur le corps, hissées sur un drapeau, attachées à votre vélo, brodées dans vos cheveux,...)

Onze voorstellen ?

 • Gratis openbaar vervoer, ecologisch verantwoord en efficiënt
 • Snelheidsbeperking van 30 km/h in de bebouwde kom
 • Verbod op individueel voertuiggebruik in steden
 • Afschaffing van reclame op publieke plaatsen
 • Verbod op reclame bestemd voor kinderen
 • Verbod op publiciteit voor auto's en vliegreizen (pétitie Stop-auto-reclame)
 • Vrijheid van kledij op publieke plaatsen (naaktheid inbegrepen op groene zones)
 • Billijke belastingen (50% op alle inkomsten)
 • Gegarandeerd basisinkomen, onvoorwaardelijk en levenslang, om je vrijheid terug te winnen en de vicieuse cirkel werken-produceren-consumeren-vervuilen te doorbreken
 • ...

denk na over uw eigen voorstellen en laat ze ons weten ! Post ze direct op de wiki of stuur ze naar cyclonudista.be@no-log.org . Op de dag van de cyclonudista: geschilderd op het lichaam, gehesen op een vlag, als versiering op uw fietsen,…

Some Proposals?

 • Public transport interdependent: free for all, ecological and effective.
 • Speed limit with 30km/h in urban zone
 • Prohibition of the individual cars downtown
 • Suppression of publicity in public space
 • Prohibition of the advertizing intended for the children
 • Prohibition of the advertizing for the cars and the voyages by plane (pétiton Stop-pub-auto)
 • Vestimentary freedom in the public places (nudity included/understood in the parks)
 • Equitable contributions (50% of participation in the collective good on ALL the incomes: work, saving, real estate, stock-brokers, benefit of the companies,…) for a better distribution of the richnesses and a decrease of the inequalities.
 • an FREE income (or “security income”), unconditional and time life, to find its freedom and to break the spiral work-production-consumption-pollution (see here)
 • The nuclear power is not an alternative, for a final exit (irreversible) of the civil and military nuclear power
 • For sport amateur, not-professional, and the suppression of the driving sports (Petition against the construction of a new circuit of motor bike surper-speed in Belgium: www.uncircuitnonmerci.be) (to complete Formula 1 in France, you can also spin a blow of inch: www.casseursdepub.org)

imagine and bring your own proposals/claims! (post them directly on the wiki or send them to cyclonudista.be@no-log.org. The day of the cyclonudista: painted on the body, hoisted on a flag, attached to your bicycle, embroidered in your hair,…)

Citizens - LegalTeam : Appel / Oproep / Call

Appel aux associations naturistes et environnementales, aux artistes !

... et à toute autre association/club (cycliste, etc..)

Pour garantir le succès et la sécurité de l'évènement, soyez nombreux à vous joindre à la cyclonudiste belge.

Celle-ci s'organise dans la plus grande transparence possible sur le WNBR Belgium Yahoo group !

AUJOURD'HUI, pouvons-nous nous abstenir d'agir ? N'est-il pas utile d'appeler à de nouveaux "Summer of Love" ?

Soyez en acteurs plutôt que conso(mateurs) !

Flower Power ... Power of Love !!!

Oproep aan naturisten- en milieuverenigingen, kunstenaars!

... en elke andere vereniging/club (fietsers, enz...)

Om het succes en de veiligheid van het evenement te garanderen, zorg dat u zich in grote getale aansluit bij de Belgische cyclonudista.

Deze wordt met de grootst mogelijke transparantie georganiseerd op de WNBR Belgium Yahoo group!

Kunnen wij het VANDAAG nog laten iets te doen? Wordt het geen tijd om te zorgen voor een nieuwe "Summer of Love"?

Doe mee in plaats van te consumeren!

Flower Power ... Power of Love !!!

A version in English is not available

Itinéraire / Traject / Itinerary

Itinéraire au 21/06/08
Départ de la Monnaie, vers rue du Midi, par la Bourse sur Boulevard Anspach passage aux Halles Saint-Géry et de nouveau la Monnaie, remontée de la rue de l'Écuyer, boulevards de l'Impératrice et de l'Empereur, devant le PS, puis remontée vers le Sablon avec un tour de la place, puis remontée vers le Palais de Justice, direction place Stéphanie, remontée de la rue de la Régence, arrivée chaussée d'Ixelles, direction Fernand Coq, puis Flagey, remontée sur Malibran, puis rue de la Couronne vers la rue d'Idalie, passage devant la gare du Bruxelles-Luxembourg, rue de Trèves jusqu'au rue Belliard et puis jusqu'à Schuman (deux ou trois tours), finalement dispersion au Cinquantenaire.

Traject op datum van 21/06/08
Vertrek aan het Muntplein, richting Zuidstraat, langs het Beursplein en de Anspachlaan voorbij de St-Gorikshallen en weer het Muntplein, omhoog langs de Schildknaapstraat, en Keizerin- en Keizerslanen, voorbij de PS, omhoog naar de Grote Zavel met daar een rondje, omhoog richting Justitiepaleis, langs de Louizalaan naar het Stephaniaplein toe, omhoog langs de Regentschapsstraat naar de Elsense Steenweg, dan tot Flagey, omhoog langs de Malibranstraat, de Kroonlaan tot aan de Idaliestraat, voorbij het station Brussel-Luxemburg, langs de Trierstraat tot aan de Belliardstraat, van Belliard tot het Schumanplein (enkele rondjes), tenslotte ontbinding in het Jubelpark.

Itinerary on 21 June 2008
Start at Place de la Monnaie/Muntplein, towards Rue du Midi/Zuidstraat, by place de la Bourse/Beursplein and Boulevard Anspach/Anspachlaan passing the Halles Saint-Géry/Sint-Gorikshallen and again Muntplein, climbing Rue de l'Écuyer/Schildknaapstraat, Boulevard de l'Impératrice/Keizerinlaan and Boulevard de l'Empereur/Keizerslaan, by the Parti Socialiste Building and around the Grand Sablon/Grote Zavel Square, towards the Palais de Justice/Justitiepaleis, in the direction of Place Stéphanie/Stefaniaplein, rue de la Régence/Regenschapsstraat, at Chaussée d'Ixelles/Elsense Steenweg towards Fernand Coq, then Flagey Square, Malibran, Rue de la Couronne/Kroonstraat till Rue d'Idalie/Idaliestraat, passing Brussels-Luxembourg Station, Rue de Trèves/Trierstraat to Belliard Street and then towards Schuman ; arrival and dissolution 'at the Cinquantenaire', which is Jubelpark aka Jubilee Park.

Carte 2008 - Kaart 2008 - Map 2008

Press info

Picto media.png


Liens / Links

...Terug naar / Retour au / Back to : WNBR wiki Brussels (Historique / Historiek / History)