Brussels 2007 history

From World Naked Bike Ride
Jump to: navigation, search
Home > List of rides > Belgium > Brussels(Bruxelles/Brussel) > Brussels 2007 history •  Google Brussels 2007 history WNBR

Google translation: CZ / DE / EL / EN / ES / FR / IT / JA / KO / NL / PT / RU / ZH / ZT Google translation: CZ / DE / EL / EN / ES / FR / IT / JA / KO / NL / PT / RU / ZH / ZT Google translation: CZ / DE / EL / EN / ES / FR / IT / JA / KO / NL / PT / RU / ZH / ZT

Ride

Date: 30 juin/juni/June 2007
Time: 14:00
Location: Muntplein - place de la Monnaie

Compte-rendu / Verslag / Review

Bonjour à tous
Et bien ca y est c'est fini! (-:()

Nous étions 72 a rouler. Une dizaine de personnes environ ont roulé nus depuis le départ, d'autres ont progressivement retirés le peu de vêtements qu'ils portaient, le reste étant déguisé, parfois très subtilement nus sous des vêtements "bidons", d'autres peints, en maillot de bain,...

La police a été tout a fait conciliante et n'a en rien "réprimé", juste que dans le parc du 50naire il a fallu au moins avoir un slip -:) (Présence d'enfants dans le parc) Je pense que tout le monde s'est bien amusé, il y avait une bonne ambiance, je n'ai pas vu de réactions négatives sur les trottoirs, mais beaucoup de gens semblaient plus intéressés à regarder qu'à la revendication de base du groupe.

Une bonne année, mais on fera mieux en 2008!

Hallo iedereen
OK, het zit er op, het is gedaan! (-: ()

We waren met 72 om te fietsen. Ongeveer een tiental personen reden naakt vanaf het vertrek, anderen trokken de weinige kleding die ze aanhadden geleidelijk uit; de rest was verkleed, soms zeer subtiel naakt onder een "nep" kleding, beschilderd, in badpak,…

De politie werkte mee en greep in geen enkel opzicht in; slechts in het Jubelpark (waar kinderen aanwezig waren) verplichtte ze minstens een slip aan te doen -:) Ik geloof dat iedereen zich goed heeft geamuseerd, er was een goede sfeer; ik heb geen negatieve reacties gezien langs de kant van de straat, maar vele mensen leken meer geïnteresseerd in het bekijken dan in de basiseisen van de groep.

Een goed jaar, maar in 2008 doen we het nog beter!

Hello all
And well that is it, it is finished! (-: ()

We were with 72 to bicycle. Approximately ten people rolled naked since the departure, others gradually withdrew the little of clothing they wore, the remainder being disguised, sometimes very subtly naked under "fake" clothing, others painted, in bathing suit,…

The Police Force was completely reconciling and did not "repress" anything ; just in the Park of the Cinquantenaire with children present, it was necessary to have on at least a string or so -:) I think that everyone had fun, there was a good atmosphere, I did not see negative reactions on the pavements, but many people showed an interest in looking at rather than in the basic claims of the group.

A good year, but we will do better in 2008!

Itinéraire suivi (rouge)

Gevolgd traject (rood)

Followed itinerary (red)

On parle de nous / Men spreekt over ons / Media coverage

Photos / Foto's

Videos / Video's

Audios / Audio's

Articles/ Artikels

 • 7sur7 (unknown title) (Update 06/07/2012: announcement or review of unknown date unavailable)

Avant / Voor / Before

Après / Na / After

Archive / Archief

(The for that year specific content from the Brussels page as immediately before the ride, possibly with a few tweaks)

Affiche cyclo2010 FR web.png

Rendez-vous... / Afspraak... / Meet...

Rendez-vous place de la Monnaie le 30 juin 2007 à 14h.

Face à la technique agressive et à un développement sans règles, la Terre est nue, roulons nus à vélo pour sauver la Terre!

La place de la Monnaie est située à deux pas des boulevards du centre, derrière la place De Brouckère, devant l'opéra de la Monnaie.

Que devez vous emporter? Votre vélo et de quoi passer l'après midi en ville. La balade durera environ 2 heures. Le but est de rouler le plus nu possible, mais la police ne tolère pas la nudité intégrale. Prévoyez un maillot de bain!

Bodypainters: préparez pinceaux, couleurs! Faites-nous signe dès maintenant. Il serait utile de prévoir une séance de peinture quelques heures avant la cyclonudiste. Les peintures corporelles en améliorent fortement la visibilité et la crédibilité.

Pourquoi rouler nu? Parce que la nudité attire le regard! Cela donne plus de visibilité à notre action. Attention, nous ne provoquons pas le spectateur, ce n'est pas de l'exhibitionisme!

Afspraak aan het Muntplein 30 juni 2007 om 14 uur

Ten opzichte van agressieve technologie en vooruitgang zonder regels, is de aarde naakt. Fiets naakt om de aarde te redden.

Het Muntplein bevindt zich in het centrum van Brussel tussen het Noordstation en het Centraalstation, naast de Nationale Opera, en achter het De Brouckère Plein. De tocht zal ongeveer 2 uur duren. Jullie mogen volledig naakt gaan, maar neem in ieder geval ook een zwembroek of zwempak mee voor als de politie moeilijk doet. Of een pareo, die sla je snel om je heen, indien nodig.

Wat mee te nemen: U neemt uw fiets mee of u huurt er eentje; een rugzak of fietstas; iets om te drinken mocht het een hete dag worden.

Voor de bodypainters onder u: Er is voor het moment niks voorzien. U mag altijd zelf materiaal meenemen.

Waarom naakt fietsen? Omdat naakt de aandacht trekt. Het maakt de actie opvallender. Let wel, we zijn niet provocerend. Het heeft niks te maken met exhibitionisme.

Meeting at place de la Monnaie on the 30th of June 2007 at 2:00pm

In the face of technological agression and change without rules: the world is defenceless and we ride bikes naked to save the world!'

The place de la Monnaie or the Muntplein is situated in the center of Brussels between the north station and the central station, next to the National Opera, behind the place de la Brouckère or Brouckere Plein and in front of the Theatre de la Monnaie or the Muntschouwburg.

What to you bring with you? Your bicycle and anything you need to spend the afternoon in city. Something to drink and a backpack, panniers or a basket to put your clothes and things. The ride will last about 2 hours. The goal is to ride as nude as possible, although the police might not tolerate complete nakedness. Anticipate that you may need a bathing suit!

Bodypainters are welcome! Nothing official is planned so if you can bring some paints for yourself or to share that would be appreciated. It would be useful to anticpate a body painting session will take some time before the WNBR. The body painting will strongly improve our visibility and credibility.

Why do we ride naked? Because the bareness attracts attention! That gives more visibility to our action. Take note: we do not intend provoke the spectator, this is not exhibitionism!

Backtoeden nl.jpg

Pourquoi ? - Waarom? - Why ?

 • Délivrons nos villes du trafic automobile et transformons l’espace public en lieu de vie !
 • Libérons nos corps et nos esprits de la dictature publicitaire !
 • Emancipons nos existences et sauvons la terre de cette consommation outrancière !
 • Bevrijd onze steden van het autoverkeer en transformeer openbare ruimte in leefruimte !
 • Laat ons lichaam en geest zich bevrijden van commerciële dictatuur !
 • Verzeker ons bestaan en red de aarde van overdreven consumptie !
 • Liberate our cities from car trafic and transform public space into room for living!
 • Let our body and spirit liberate themself from commercial dictatorship!
 • Insure our existence and save the earth from exaggerated consumption!

L’indécense, c’est l’essence !

Depuis 6 ans, la Coordinadora de Colectivos Ciclonudistas d’Aragon (Espagne) appelle à des manifestations cyclo-nudistes dans des villes du monde entier en juin.

Justice dans les rues, voilà ce que nous revendiquons avec conviction et sympathie.

Nous dénonçons le fait que l’espace public soit séquestré par les voitures qui nous imposent leur loi : agressivité, vitesse, danger et pollution, transformant les villes en lieux hostiles. La voiture tue et son impunité nous scandalise. Nous proposons un autre modèle de développement urbain, qui ne sert pas les intérêts financiers de l’industrie automobile et pétrolière mais tous les citoyens. Une ville où l’espace public est dédié à la vie, pas aux machines, où les moyens de transports sont collectifs, gratuits, moins polluants et plus efficaces.

Benzine is de boosdoener !

Reeds gedurende 6 jaar roept la Coordinadora de Colectivos Ciclonudistas d’Aragon (Spanje) op tot naakte fiets-manifestaties in de grote wereldsteden in de maand juni.

Gerechtigheid op straat, dit is wat we eisen met overtuiging, doch sympathiek.

We halen aan dat publieke ruimte ingepamld wordt door automobielverkeer dat ons zijn wetten opdringt : agressiviteit, snelheid, gevaar en vervuiling, steden veranderend in vijandige plaatsen. De wagen doodt en zijn onschendbaarheid shockeert. Wij zijn voorstander van een ander stadsbeeld, niet ten dienste van de automobielindustrie en de petroleumsector maar van alle burgers. Steden en openbare plaatsen behoren aan het leven, niet aan machines. Transportmiddelen moeten gemeenschappelijk, gratis, minder vervuilend en doeltreffender zijn.

That's oil dependency that's obscene

Since 6 year, la Coordinadora de Colectivos Ciclonudistas d’Aragon (Spain) call for naked bike rides in june in the whole world.

Justice on the streets, this is what we claim with a strong conviction and in earnest, but cheerfully as well, having a good time. Cars impose their law and order on us: speed, high-handedness, fumes and violence.

We denounce that our streets have been kidnapped by privately used cars which collapse cities and degenerate these into a hostile and dangerous land. Cars kill and we are shocked at their impunity. If we question them, so many transnational war interests in petrol and car industry are at stake. We propose a model of a city where people get back their space, where moving needs are reduced and where there is a commitment to pedestrians (all of us are) and to less polluting and more effective means of transport.

Pourquoi à bicyclette ?

En nous déplaçant à bicyclette chaque jour, notre mobilité devient un acte de lutte quotidien, un outil de transformation sociale. Symbole de liberté, le vélo est un moyen de transport urbain révolutionnaire : doux et efficace, écologique et amusant. Il ne consomme pas de pétrole, ne participe pas à la destruction de la planète, ni à la guerre globale.

Waarom per fiets ?

Elke dag zich per fiets verplaatsen maakt van onze mobiliteit een dagelijks signaal, een teken van sociale gedaanteverandering. Als symbool van vrijheid, is de fiets een revolutionair stadsvervoermiddel : zacht en efficiënt, ecologisch en plezant. De fiets verbruikt geen benzine, draagt niet bij tot de vernieling van onze planeet.

Why cycling ?

When we move day by day on our bikes we transform our mobility into an everyday disobedience act. The bicycle is a reliable, healthy, ecological and amusing means of transport. It is an icon, a symbol of freedom and a practical instrument to transform society. It does not pay taxes, does not waste oil, does neither cooperate with a destroying development nor with global war.

Pourquoi nu ?

Comme la planète, nous nous sentons nus et fragiles devant le trafic automobile. Manifester nu c’est protester contre la destruction de notre environnement et appeler à déserter la société de consommation qui ruine la planète et les peuples qui l’habitent. Se ballader nu, avec naturel et sans pudeur, c’est aussi résister à la dictature de la publicité et de la mode, refuser leur prison dorée, de se conformer à leur image du corps et du bonheur qui fabriquent complexes et frustrations, qui nourrit l’individualisme et l’esprit de compétition.

Waarom naakt ?

Net zoals de Aarde voelen wij ons naakt en kwetsbaar tegenover het autoverkeer. Naakt manifesteren is protesteren tegen de vernietiging van onze omgeving en is oproepen tot ontsnappen aan de consumptiemaatschappij die de aarde, mens, plant en dier kapot maakt. Naakt fietsen, natuurlijk en zonder schaamte is zich ook verzetten tegen de dictatuur van reclame en mode, is de gouden dwangbuis weigeren, ons niet hun schoonheidsidealen laten opdringen, die complexen en frustraties veroorzaken, welke een voedingsbodem zijn voor individualisme en competitiegeest.

Why naked ?

Because we feel we are naked before the traffic owing to the drivers' lack of respect and the apathy of our rulers. Thus we make it visible that our bodywork is fragile. Moreover, we show our body naturally, not feeling ashamed, toppling taboos regarding our physical appearance which are imposed by fashion and the greediness of the textile transnational industry. To sum up, we face urban traffic with our naked body on our bikes as the best way of defending our dignity and of living the social struggle.

Des propositions ?

 • Des transports en commun solidaires : gratuits pour tous, écologiques et efficaces.
 • Limitation de la vitesse à 30km/h en zone urbaine
 • Interdiction des voitures individuelles en ville
 • Suppression de la publicité dans l’espace public
 • Interdiction de la pub destinée aux enfants
 • Interdiction de la pub pour les autos et les voyages en avion (pétiton Stop-pub-auto)
 • Liberté vestimentaire dans les lieux publics (nudité comprise dans les espaces verts)
 • Des contributions équitables (50% de participation au bien collectif sur TOUS les revenus : du travail, de l’épargne, immobiliers, boursiers, bénéfices des entreprises,...) pour une meilleure répartition des richesses et une décroissance des inégalités.
 • un revenu de gratuité (ou de "sécurité"), inconditionnel et à vie, pour retrouver sa liberté et casser la spirale travail-production-consommation-pollution (voir ici)
 • Le nucléaire n’est pas une alternative, pour une sortie définitive (irréversible) du nucléaire civil et militaire
 • Pour du sport amateur, non-professionel, et la suppression des sports moteurs (Pétition contre la construction d’un nouveau circuit de moto surper-vitesse en Belgique: www.uncircuitnonmerci.be) (Pour achever la Formule 1 en France, vous pouvez aussi filer un coup de pouce : www.casseursdepub.org)

imaginez et amenez vos propres propositions/revendications! (postez-les directement sur le wiki ou envoyez-les à cyclonudista.be@no-log.org. Le jour de la cyclonudista: peintes sur le corps, hissées sur un drapeau, attachées à votre vélo, brodées dans vos cheveux,...)

Onze voorstellen ?

 • Gratis openbaar vervoer, ecologisch verantwoord en efficiënt
 • Snelheidsbeperking van 30 km/h in de bebouwde kom
 • Verbod op individueel voertuiggebruik in steden
 • Afschaffing van reclame op publieke plaatsen
 • Verbod op reclame bestemd voor kinderen
 • Verbod op publiciteit voor auto's en vliegreizen (petitie Stop-auto-reclame)
 • Vrijheid van kledij op publieke plaatsen (naaktheid inbegrepen op groene zones)
 • Billijke belastingen (50% op alle inkomsten)
 • Gegarandeerd basisinkomen, onvoorwaardelijk en levenslang, om je vrijheid terug te winnen en de vicieuse cirkel werken-produceren-consumeren-vervuilen te doorbreken

denk na over uw eigen voorstellen en laat ze ons weten ! Post ze direct op de wiki of stuur ze naar cyclonudista.be@no-log.org . Op de dag van de cyclonudista: geschilderd op het lichaam, gehesen op een vlag, als versiering op uw fietsen,…

Some Proposals?

 • Public transport interdependent: free for all, ecological and effective.
 • Speed limit with 30km/h in urban zone
 • Prohibition of the individual cars downtown
 • Suppression of publicity in public space
 • Prohibition of the advertizing intended for the children
 • Prohibition of the advertizing for the cars and the voyages by plane (petition Stop-pub-auto)
 • Vestimentary freedom in the public places (nudity included/understood in the parks)
 • Equitable contributions (50% of participation in the collective good on ALL the incomes: work, saving, real estate, stock-brokers, benefit of the companies,…) for a better distribution of the richnesses and a decrease of the inequalities.
 • an FREE income (or “security income”), unconditional and time life, to find its freedom and to break the spiral work-production-consumption-pollution (see here)
 • The nuclear power is not an alternative, for a final exit (irreversible) of the civil and military nuclear power
 • For sport amateur, not-professional, and the suppression of the driving sports (Petition against the construction of a new circuit of motor bike surper-speed in Belgium: www.uncircuitnonmerci.be) (to complete Formula 1 in France, you can also spin a blow of inch: www.casseursdepub.org)

imagine and bring your own proposals/claims! (post them directly on the wiki or send them to cyclonudista.be@no-log.org. The day of the cyclonudista: painted on the body, hoisted on a flag, attached to your bicycle, embroidered in your hair,…)

Press info

Picto media.png


Citizens/LegalTeam: Appel / Oproep / Call

Appel aux associations naturistes et environnementales, aux artistes !

... et à toute autre association/club (cycliste, etc..)

Pour garantir le succès et la sécurité de l'évènement, soyez nombreux à vous joindre à la cyclonudiste belge.

Celle-ci s'organise dans la plus grande transparence possible sur le WNBR Belgium Yahoo group !

AUJOURD'HUI, pouvons-nous nous abstenir d'agir ? N'est-il pas utile d'appeler à de nouveaux "Summer of Love" ?

Soyez en acteurs plutôt que conso(mateurs) !

Flower Power ... Power of Love !!!

Oproep aan naturisten en milieu verenigingen, kunstenaars!

... en elke andere vereniging/club (fietsers, enz...)

Om het succes en de veiligheid van het evenement te garanderen, zorg dat u zich in grote getale aansluit bij de Belgische cyclonudista.

Deze wordt met de grootst mogelijke transparantie georganiseerd op de WNBR Belgium Yahoo group!

Kunnen wij het VANDAAG nog laten iets te doen? Wordt het geen tijd om te zorgen voor een nieuwe "Summer of Love"?

Doe mee in plaats van te consumeren!

Flower Power ... Power of Love !!!

Agenda / Planning

Picto agenda cyclonuda.png
Projets CyclonudistART Project 2007
Collecte de fonds / Gelden verwerven / Fund Raising

Bandeau affiches cyclonudista07 leatitom.png

Trucs&Astuces / Adviezen / Last minute guideBook

La Cyclonudista est-elle autorisée?

 • Comme lors des précedéntes éditions, il n'y a pas eu de demande officielle pour cyclonudister ce samedi 30 juin. Parce qu'en participant à cette activité, les cyclonudistes font un simple usage de leur liberté d'expression et de circulation sur la voie publique.
 • Néanmoins des contacts informels positifs ont eu lieu avec la ville de Bruxelles.
 • Le 27 juin, les autorités de la ville de Bruxelles nous ont contacté par mail pour signifier que le rassemblement ne pourra avoir lieu sous prétexte que le mode d'expression de l'évènement, la nudité, ne tiendrait pas compte des codes de conduite de la société notamment vis-à-vis des enfants et fait remarquer qu'aucune demande formelle d'autorisation ne leur a été envoyée, comme cela doit être le cas pour toute manifestation. Elles ajoutent qu'il ne s'agit pas de mettre en cause le caractère pacifiste que vous attribuez à cet événement ni même votre volonté d'alerter l'opinion sur les dangers de la circulation qui mobilisent par ailleurs grandement la Ville de Bruxelles.
 • A ce jour, des contacts informels sont encore pris avec les autorités afin qu'ils reconsidèrent leur position.

Is de Cyclonudista toegestaan?

 • Zoals bij de vorige uitgave, was er geen officiële aanvraag voor de cyclonudista van deze zaterdag 30 juni. Omdat door aan deze activiteit deel te nemen de cyclonudisten niets meer doen dan eenvoudig gebruik maken van hun vrijheid van uitdrukking en gebruik maken van de openbare weg.
 • Niettemin werden informele contacten met de gemeente-autoriteiten van de stad Brussel opgenomen.
 • Op 27 juni, hebben de autoriteiten van de stad Brussel ons per mail laten weten dat de actie niet zal kunnen plaatsvinden onder het voorwendsel dat de uitingsvorm van de actie, de naaktheid, „geen rekening houdt met de gedragscodes van de maatschappij, met name ten aanzien van de kinderen." en merkt op dat hen geen enkele formele aanvraag tot vergunning werd verzonden, „zoals dat het geval moet zijn voor elke manifestatie". Zij voegen eraan toe dat „het er niet om gaat om het pacifistische karakter van deze actie in het geding te brengen, noch zelfs uw wil om de publieke opinie te waarschuwen voor de gevaren van het verkeer die de Stad Brussel trouwens sterk bezighoud".
 • Tot nu toe worden informele contacten nog met de autoriteiten opgenomen opdat zij hun positie zouden herzien.

Is Cyclonudista authorized?

 • As at the time of the preceding editions, there was no official request for cyclonudister this Saturday June 30. Because while taking part in this activity, the cyclonudists make a simple use of their freedom of expression and circulation on the public highway.
 • Nevertheless abstract contacts were made with the communal authorities of the town of Brussels.
 • On June 27, the authorities of the town of Brussels contacted us by e-mail to inform that the gathering will not be able to take place under the only pretext that the mode of expression of the event, nudity, "would not take account of the codes of conduct of society in particular with respect to the children." and points out that no formal request for authorization was sent to them, "as must be the case for any demonstration". They add that "It is not a question to blame the pacifist character which you allot to this event nor even your will to alert the opinion on the dangers of circulation which in addition mobilize largely the Town of Brussels".
 • To date, abstract contacts are still taken with the authorities so that they would reconsider their position.

Et alors, la Cyclonudista est maintenue?

DERNIERE MINUTE (en direct du WNBR Belgium Yahoo! group)

Autorisation?

On a rencontré les autorités de la ville cet après-midi. Ce qu'il en ressort au niveau pratique: ils sont d'accord de laisser circuler la manif sous certaines conditions, sinon ils embarquent/arrêtent les gens (c'est ce qu'ils disent avec fermeté, c'est leur métier):

 • pas de nudité intégrale (atteintes aux "bonnes moeurs")
 • suivre le trajet défini (il correspond à peu de choses au trajet en vert sur le wiki). Il devrait y avoir des motos pour nous ouvrir la route et qu'il faudrat suivre.
 • Faut aussi prévoir des signaleurs (en fin et début de cortège), qui connaissent le trajet et ont des vareuses voyantes

On a insisté sur le fait qu'on est pas "les chefs" ou "les organisateurs" mais bon, ils disent qu'ils nous tiendront plus ou moins responsables si ça se passe pas bien. On leur a confirmé que même s'il n'y avait pas de chef, on pourrait gérer au maximum.

Comme pour les années précédentes, la cyclonudista aura bien lieu et se passera d'autorisation officielle. Nous espérons que la police nous laissera circuler sur la voie prévue à cet effet si nous ne sommes pas intégralement nu, comme elle l'a fait lors des précédentes éditions. La ville de Bruxelles pourra ainsi nous prouver qu'elle est grandement mobilisée par les dangers de la circulation automobile, comme elle le prétend.

En dan, wordt Cyclonudista gehandhaafd?

Zoals voor de vorige jaren, zal cyclonudista plaats hebben en dit zonder officiële vergunning. Wij hopen dat de politie ons op gebruik zal laten maken van de openbare circuleren indien wij niet volledig naakt zijn, zoals zij het bij de vorige uitgave heeft gedaan. De stad Brussel zal ons aldus kunnen bewijzen dat zij door de gevaren van het autoverkeer wordt gemobiliseerd, zoals zij beweert.

And then, Cyclonudista is maintained?

As for the previous years, the cyclonudista will take place and will do without official authorization. We hope that the police will let to us circulate on the road in case we are not completely naked, as it did at the time of the preceding editions. The town of Brussels will be able to thus prove to us that it is largely mobilized by the dangers of the motor vehicle traffic, as it claims it is.

Conseils pour la Cyclonudista

 • Nous conseillons donc d'éviter de tenter le nu intégral, de gardez une feuille ou l'autre pour cacher les parties les plus intimes de notre anatomie, celle que la société juge indécente. On veut censurer nos corps, mais nous avons mille et une manière de montrer notre fragilité, de portée nos revendications, soyons créatifs, détournons les préjugés, jouons des limites,...
 • La police pourrait procéder à des contrôles d'identités, veillez à avoir votre carte d'identité à portée de main pour éviter des désagréments supplémentaires.Par le passé, la police n'a jamais fait usage de violence physique, ni procéder à des arrestations dans le cadre de la Cyclonudista et aucun cyclonudiste n'a été la cible de poursuites judiciaires.
 • Restons groupés, solidaires et courtois, ne cherchons pas à provoquer inutilement les forces de l'ordre et tout se passera agréablement.

Raad voor Cyclonudista

 • Wij raden dus aan om te vermijden om volledig naakt deel te nemen, houdt een blad of iets anders voor de intiemste delen van onze anatomie, om deze te verbergen voor de maatschappij die ze onfatsoenlijk vindt. Men wil onze lichamen censureren, maar wij hebben duizend-en-een manieren om onze breekbaarheid te tonen, om onze eisen duidelijk te maken, we zijn creatief, leggen de vooroordelen bloot, spelen met de grenzen,…
 • De politie zou tot identiteitscontroles kunnen overgaan, zorgt ervoor uw identiteitskaart binnen handbereik te hebben om onaangenaamheden te vermijden. Vroeger heeft de politie nooit gebruik gemaakt van lichamelijk geweld, noch tot arrestaties over te gaan in verband met Cyclonudista.
 • Blijf verenigd, solidair en hoffelijk, probeer de politie niet onnodig te provoceren en alles zou in een aangename sfeer moeten gebeuren.

The Councils for Cyclonudista

 • We thus advise to avoid trying to go complete nudity, keep a sheet or something to hide the most intimate parts of your anatomy, those which society considers indecent. They wants to censure our bodies, but we have thousand and one manner of showing our brittleness, the range of our claims, we are creative, divert the prejudices, play of the limits,…
 • The police force could carry out controls of indentities, take care to have your indentity card within reach to avoid additional nuisances. In the past, the police force has not made use of physical violence, nor carried out arrests within the framework of Cyclonudista.
 • Let us remain grouped, interdependent and courteous, let us not seek to unnecessarily provoce the police force and all should occur agreeably.

Itinéraire / Traject / Itinerary

Itinéraire au 30/05/07 - Traject op datum van 30/05/07 - Itinerary at 30 May 2007 Carte2007.jpg

Liens / Links

...Terug naar / Retour au / Back to : WNBR wiki Brussels (Historique / Historiek / History)