Amsterdam

From World Naked Bike Ride
Jump to: navigation, search

Home > List of rides > Netherlands > Amsterdam - Google this ride! Babelfish translation: DE/ EL/ EN/ ES/ FR/ IT/ JA/ KO/ NL/ PT/ RU/ ZH/ ZT

English

Amsterdam, 12 juni 2010, voorbereidingen voor de WNBR

Next ride

Date:
Time:
Location:

If you want to get info on the Dutch WNBR, please, sign up for Amsterdam at World Naked Bike Ride or send an email to the emailaddress of the Dutch WNBR in the picture further on. For press information this is also a good way to come into contact with the organisation.

If you are willing to help organizing or be a guide in the actual ride in the future, please, contact the organizers by signing up at World Naked Bike Ride as a volunteer.

Nederlands

Volgende rit

Datum:
Tijd:
Begin:

Informatie

Deze site wordt actueel gehouden. Als u er zeker van wilt zijn dat u op de hoogte wordt gehouden, meldt u zich dan aan bij onze onze internet-contactgroep internet nieuws- en contactgroep. Die groep is tevens een prima forum voor onderlinge discussies en overleg over de Nederlandse WNBR, maar u kunt ook er voor kiezen alleen de nodige informatie te krijgen. Aanmelden bij deze groep kan door een blanco mail te sturen naar wnbr-nl-subscribe@yahoogroups.com.

Doelen

De WNBR is een jaarlijkse ludieke fietsmanifestatie in meer dan 50 steden in 20 landen over de hele wereld, waarin de deelnemers een positieve houding naar lijf en milieu willen demonstreren en bevorderen.

Het fietsen als alternatief voor autorijden is een centraal thema in de WNBR. De waardering voor het lijf als natuurlijke motor en het plezier in het fietsen wordt benadrukt door met een ludiek versierde fiets en/of versierd bloot (of bijna bloot) lijf te rijden, dresscode “as bare as you dare”.

De WNBR is voor mileubewustzijn en vrede, en voor waardering en zorg voor ons lichaam. Het is een protest tegen ongebreideld gemotoriseerd verkeer en wil het gebruik van de fiets promoten: het verbruik van olie verpest het milieu en is een sluipmoordenaar door kankerverwekkend gif en fijn stof in de lucht, klimaatrampen, verkeersongevallen en ongezond leven door te weinig beweging. Bovendien is de WNBR een protest tegen olieafhankelijkheid; deze heeft immers een enorme invloed op de verhoudingen tussen landen en heeft geleid tot veel geweld en talloze slachtoffers in oorlogen en aansluitende geweldsacties.

De WNBR wil het bewustzijn van dit alles vergroten, niet door sombere verhalen maar door het simpele plezier in het leven te tonen. Daarbij versterkt het bloot fietsen, niet gekoppeld aan erotiek en seks, het gevoel van vrijheid. Het creatief versieren van de fiets en van eigen lijf -mogelijk met bodypainting- past hier bij en wordt gestimuleerd bij de WNBR.

De officiële tekst van de missie van de WNBR luidt:

“We face automobile traffic with our naked bodies as the best way of defending our dignity and exposing the unique dangers faced by cyclists and pedestrians plus all the negative effects of oil, cars, war, consumerism and non-renewable energy.”

Vrij vertaald:

“Wij trotseren het autoverkeer met onze blote lijven om respect voor onze lijven te vragen en aandacht voor alle bedreigingen waaraan ons lijf, milieu en vrede worden blootgesteld door het verbruik van brandstoffen (diesel, benzine, ...) in het verkeer, en tevens door het verbruik in het algemeen van niet-duurzame energie en grondstoffen in onze consumptiemaatschappij.”

Om een indruk te krijgen van de WNBR elders, zie bijvoorbeeld verslag van de WNBR 2008 in Utrecht, ervaringen van deelnemers in Utrecht 2008.

Zie ook de Nederlands- en Engelstalige WNBR-slogans.

Veel gestelde vragen

Moet je fietsen? Je kunt meedoen met een fiets, maar rollerskates of (echt) hardlopen mag ook, als het maar met eigen lichaamskracht gaat.

Kom ook met de fiets naar Amsterdam of neem de fiets mee in de trein of kom met trein/bus en huur een fiets!

Waarom fietsen? Als je fietst doe je niet mee met het kapotmaken van onze aarde. Fietsen is plezierig en gezond, als je fietst voel je dat je leeft, vrij en onafhankelijk.

Moet je bloot? Je beslist zelf hoe bloot je wilt gaan. Go as bare as you dare!

Waarom bloot? Net zoals de Aarde voelen wij ons naakt en kwetsbaar tegenover het autoverkeer. Naakt fietsen, natuurlijk en zonder schaamte is zich ook verzetten tegen de dictatuur van reclame en mode. Naakt zijn we gelijk en voelen we ons solidair met elkaar.

History

Links

Route information

Websites


Follow us on Twitter Follow us on Yahoo

Associated links

Location information

English

Nederlands