Amsterdam/2012

From World Naked Bike Ride
Jump to: navigation, search

Home > List of rides > Netherlands > Amsterdam > Amsterdam/2012

Nederlands

Zaterdag 9 juni 2012 was het weer zover. Voor het negende jaar, waarvan al vier keer in Amsterdam, ging de World Naked Bike Ride Nederland nu ook weer in 's lands hoofdstad van start. Het was een koude dag. De zon liet zich niet zien en de wind ging behoorlijk tekeer. Zo nu en dan verschenen er ook dreigende wolken aan de hemel, maar het bleef droog.

Kort na 12.00 uur verzamelden de eerste sportievelingen zich in de hal van het Amstel Station. Daar stond ook een kwartet houten fietsen in het gelid, waarvan dit jaar dank zij de belangeloze medewerking van Bough Bikes door gegadigden gebruik van kon worden gemaakt. Ze zagen er prachtig uit en hun slogan 'moved by nature' sloot natuurlijk prima aan bij een van de doelstellingen van de WNBR. Ook Radio Fiets presenteerde zich in de hal. Zij zouden ons de hele tocht vergezellen en maakten een reportage op Youtube.

In groepjes ging het naar Park Frankendael, waar, zoals altijd, de officiële start gepland was. De kleren gingen nog nauwelijks uit op die van een enkele durfal na. Het was dan ook behoorlijk koud. De geplande bodypainting, waarvoor een Delftse studente spontaan haar diensten had aangeboden, moest om die reden helaas ook vervallen.

Even vóór 13.45 uur werd aangekondigd dat het nu de hoogste tijd was om zich gereed te maken voor de rit. Toch nog opvallend veel deelnemers gingen toen uit de kleren. Het startsein werd gegeven en vanaf dat moment ging het weer in een bonte stoet op weg naar het centrum van Amsterdam. Aanvankelijk ging het wat moeizaam tegen de koude wind in, maar geleidelijk begonnen we te wennen en gingen we er lol in krijgen. Steeds waren er aanmoedigingen van toevallige passanten op straat.

Op de diverse pleinen, waar fotomomenten gepland waren, liepen ineens hele massa's te hoop. Ook de WK-voetbalenthousiastelingen waren al op verschillende plaatsen zich aan het voorbereiden op de wedstrijd Nederland - Denemarken van enige uren later, wat ons zo ook nog heel wat leuke yells bezorgde. Het bleef dan wel koud, als je op de temperatuur afging, maar al dat enthousiasme verwarmde enorm van binnen en gaf ons allemaal de spirit om het tot het einde toe vol te kunnen houden. In het Vondelpark werden nog een paar groepsfoto's gemaakt. Daarna gingen snel de kleren weer aan.

De WNBR Amsterdam 2012 was ondanks het mindere weer toch een groot succes. Dank aan iedereen die is meegereden. Jullie waren echte kanjers! Tot ziens bij de volgende rit in 2013! Het is dan voor de tiende keer dat wij in Nederland deze rit rijden en daarvan hopen wij dan ook iets heel bijzonders te kunnen maken. Hou de diverse informatiekanalen over onze rit, waarnaar je verwijzingen elders op deze site vinden kunt, dan ook goed in de gaten!

Tot ziens bij de WNBR 2013 in Amsterdam!

English

On Saturday, June 9, 2012 it happened again. For the ninth year, fourth time in Amsterdam, the World Naked Bike Ride Netherland was back in the nation's capital to start. It was a cold day. The sun never showed up and the wind was quite heavy. Occasionally, there were also dark clouds in the sky, but, fortunately, it did not rain.

Shortly after 12.00 the first participants gathered in the hall of the Amstel Station. There was also a quartet of wooden bikes lined up, which, this year, could be used by candidates thanks to the selfless assistance of Bough Bikes. These bikes were looking great and their slogan "moved by nature" matched well the objectives of the WNBR. Also "Radio Fiets" (Bike Radio) presented itself in the hall. They would accompany us the entire trip and make a report on Youtube.

In groups we went to the Frankendael Park, where, as always, the official launch was planned. It was rather cold. Initially, nobody unclothed apart from a single daredevil. The planned body painting, for which a Delft student spontaneously had offered her services, unfortunately dropped out for that reason. Just before 13.45 pm it was announced that it was time to get ready for the ride. Still strikingly many participants went out of the clothes. The starting signal was given and from that moment we were going on in a colorful procession towards the center of Amsterdam.

Initially, the ride was a little toilsome against the cold wind, but gradually we got used to it and started to enjoy the ride. Often, there were cheers of people on the street. In the various squares, where photo stops were planned, many people came flocking in to see us. The World Cup football enthusiasts looking out for the match Netherlands - Denmark a few hours later, yelled to us enthusiasticly from sidewalk cafés and boats on the canals. The weather was cold, but all that enormous enthusiasm heated from within and gave us all the spirit to complete the ride until the end in the Vondelpark, where a few group photos were taken. Then we were glad to cloth.

The WNBR Amsterdam 2012 was a huge success despite the bad weather. Thanks to everyone who participated. You were really terrific ! See you at the next ride in 2013! It is next year the tenth time that we in the Netherlands drive this ride. Therefore, we hope to create a very special WNBR. Keep in touch with the various channels of information on our ride, references to which you can find elsewhere on this page.

See you in Amsterdam on WNBR 2013!

Photos, videos, media coverage

Media coverage
Photos
Video

NB.: Links may be outdated!