Amsterdam/2011

From World Naked Bike Ride
Jump to: navigation, search

Home > List of rides > Netherlands > Amsterdam > Amsterdam/2011

Park Frankendael

Magere Brug

Herengracht

Nederlands

Lang hadden we er weer al naar uitgezien en waren we met de voorbereidingen bezig geweest, maar op zaterdag 11 juni 2011 was het dan zover! De World Naked Bike Ride Amsterdam 2011 ging van start! We troffen elkaar kort na de middag bij het Amstel Station en in het nabijgelegen Park Franckendael. De weergoden waren ons niet bepaald gunstig gezind. Al voordat we vertrokken waren viel de regen bij tijd en wijle met bakken uit de lucht en ook toen het moment van vertrek naderde, hielden we het niet droog. De bodypaint-sessie kon dan ook niet doorgaan! Langzamerhand gingen er echter toch steeds meer enthousiastelingen volledig uit de kleren. De pers stortte zich meteen op hen, want naakt gaan in de gegeven omstandigheden was toch wel dapper. Er waren gele doorzichtige poncho's voorhanden voor wie dat wilden en dan kon de stoet in beweging komen.
Het eerste deel van het traject werd er zeer snel doorgereden, maar zodra we echt in het centrum kwamen minderden we vaart en namen we ook de tijd en benutten we de mogelijkheden om het publiek onze doelstellingen duidelijk te maken, o.a. via de megafoon en het uitdelen van flyers. Gelukkig hield de regen op en kwam zelfs de zon wat door, zodat het rijden meteen een stuk aangenamer werd. De poncho's werden afgelegd en de groep van zo'n 30 deelnemers fietste nu echt naakt door het centrum van 's lands hoofdstad. Het was een prachtig gezicht!
Op enkele karakteristieke plekken in het pittoreske centrum hielden we halt voor het maken van foto's, namelijk op de Magere Brug en op het Spui bij het Lieverdje. Niet alleen door groepsleden, maar zeker ook door pers en publiek werden deze gelegenheden volop te baat genomen om juist dat ene uitzonderlijke en unieke plaatje te schieten.
Wanklanken hebben we gelukkig eigenlijk niet gehoord, maar toejuichingen kregen we des te meer. Gewoon van mensen langs de straat, maar ook van toeristen die in bootjes over de grachten voeren. Het voelde als een warme deken in deze toch wel koude editie van de WNBR.
Overigens op het einde van de rit in het Vondelpark lachtte de zon ons vriendelijk toe en maakten we dan ook nog als toegift een extra ererondje door het park. Tenslotte was het moment voor de groepsfoto daar! Het enthousiasme straalde van iedereen af. Handen werden in de lucht gestoken, yells weerklonken. We hadden het weer voor elkaar. Onze boodschap dat er in het stadsverkeer geen beter en milieuvriendelijker vervoermiddel is dan de fiets en het eigen (naakte) lichaam de meest energiezuinige en krachtigste motor is, waar we trots op mogen zijn, had weer volop geklonken. We mogen terugzien op een heel geslaagde rit met grote dank aan allen die de moed hadden om eraan mee te doen. Jullie waren fantastisch!

De WNBR op 6 juni 2009 in Amsterdam was succesvol, vrolijk en verliep zonder problemen.

In 2010 werd er weer een WNBR in Amsterdam gehouden, en wel op zaterdag 12 juni. Het was na vele dagen met wisselvallig weer en weinig zon ineens een stralende dag met heerlijke temperaturen! Dat was echt een welkome verrassing! We kwamen bijeen bij de voorkant van het Amstelstation (buszijde) vanaf 12:30 uur en we reden vervolgens in kleine groepjes, alnaargelang de aankomsttijd van de deelnemers, naar een rustig plaatsje voor de laatste voorbereidingen en het uitkleden. Heel wat deelnemers lieten zich daar bodypainten. Ook werden de fietsen met allerlei toepasselijke leuzen behangen. Er was ook veel pers aanwezig. Diverse interviews werden afgenomen en allerlei plaatjes werden geschoten. Alles bij elkaar zat de sfeer er al meteen goed in.

Omstreeks 14.15 uur werd het startschot voor de 7e editie van de Nederlandse WNBR gegeven. Zo'n 30 à 40 deelnemers gingen, merendeels ongekleed, op pad. Tijdens het eerste deel van de route werden we door enkele politieagenten op mountainbike of gewone fiets begeleid, waardoor we vlot door konden rijden. Overal stonden mensen langs de kant van de weg. De aanmoedigingen en toejuichingen waren niet van de lucht en wij van onze kant scandeerden leuzen e.d. om zo de doelstellingen van de WNBR aan een zo breed mogelijk publiek kenbaar te maken. We reden op ons gemak naar en door het centrum van Amsterdam en genoten ook zelf van vele mooie plekjes, die Amsterdam te bieden heeft. Want ook daartoe leent de fiets zich heel wat beter dan de auto. Een extra reden dus nog om de auto thuis te laten, als je echt genieten wilt! Ook vanuit de Amsterdamse grachten werden we meermalen toegezwaaid door toeristen die in de rondvaartbootjes op hun wijze van het stadgezicht genoten.

Soms belandden we ineens in grote mensenmassa's. Zoals bij de Magere Brug, waar juist de ophaalbrug weer naar beneden gelaten werd, omdat er enkele schepen gepasseerd waren. Op de Dam, in het hart van 's lands hoofdstad, was het helemaal te gek! Daar konden we ons maar met moeite een weg banen door de talrijke menigte die zich er vanwege allerlei festiviteiten verzameld had.

We eindigden de WNBR in het Vondelpark. Ook daar was het, mede door het schitterende weer, een drukte van belang. Het was even een echte happening! Met fototoestellen verdrong men zich om ons om nog een laatste plaatje te kunnen schieten en heel wat vragen werden er op ons afgevuurd over de motieven voor onze naakte fietstocht. Al met al kunnen we ook in 2010 weer terugzien op een heel geslaagde tocht. De organisatie verdient dan ook zeker een pluim voor al het werk dat eraan vooraf is gegaan.

English

We had been looking forward to it for a long time and had been busy with preparations but on Saturday, June 11th, 2011 the big day finally arrived: Start of the Amsterdam World Naked Bike Ride 2011. We met shortly after noon at the Amstel railway station and in nearby Franckendael Parc. The weathergods weren’t looking kindly on us, before we left, it was raining quite heavily at times and even when the moment of departure approached, it did not stay dry. Consequently, the body-paint session had to be skipped. Gradually though, one enthousiast after the other stripped completely, the press besieging them as riding naked in the prevalent weather conditions was after all courageous. To those who needed or wanted them, transparent yellow ponchos were distributed after which the starting signal was given.
For the first part of the trip, we maintained a stiff pace but on entering the center of town we slowed down considerably and took time and opportunity to get our message across to the public by handing out flyers and using the megaphone. Fortunately the rain stopped and even a bleak sun showed itself, making the ride a lot more comfortable. The ponchos were discarded and the group of some 30 riders was now really cycling through our capital completely naked. It was a marvelous sight.
We paused for pictures at some of the more characteristic spots in the scenic center, for instance on the Skinny Bridge and on the Spui near the statuette of ’t Lieverdje (Little Darling). Not only members of our group but press and public alike took full advantage of these opportunities to shoot just that one and only unique picture. We hardly heard discordant sounds but cheering all the more from pedestrians and people sailing on the canals in private boats as well as tourists in the big canal barges, some even sounded their horns at us. It felt like a snug blanket in this rather chilly WNBR. Finally, at the end of the ride in the Vondelparc, the sun smiled down on us and we made, by way of an encore, an extra tour in the parc.
Finally the moment for the picture of the whole group, enthousiasm radiating almost visibly, hands were raised, yells sounded. We had done it again. Our message to the effect that in today’s busy urban traffic, there is no better and more environmentally friendly mode of transport than the bicycle, driven by the most efficient and most economic engine on the planet, your own naked body of which we must be proud, had sounded loudly and clearly. We can look back on a very successfull ride and we thank all those who took up the courage to participate in the weather we suffered. You all were great.

Amsterdam, June 2009

The WNBR on 6 June 2009 in Amsterdam was successful, joyful and without problems. See later on.

In 2010 there was also a very succesfull, happy and sunny WNBR in Amsterdam at June 12th. We were riding to and through the center of Amsterdam, along some of the most scenic parts of Amsterdam. Many people were waving to us along the streets and out of the canal tour boats. The applauses were numerous. Also the press was represented on the place were the starting signal was given and along the whole way. So we were able to proclaim our aims to the general public. On the Dam of Amsterdam we must break a way through the masses that were gathered together there because of several festivities. We have finished our naked ride in the Vondelpark. There was a lively happening with the varied public that was basking there in the sun.

Photos, videos, media coverage

Media coverage
Photos
Video

NB.: Links may be outdated!